Tatăl Nostru

Tâlcuiri ale Sfinților Părinți la rugăciunea Domnească

Despre blog

Când Mântuitorul Iisus Hristos a fost rugat de apostolii Săi să-i învețe să se roage („Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui“ Lc. 11, 1) Domnul le-a zis:

“Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi înşine iertăm tuturor celor ce ne greşesc nouă. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.” (Evanghelia după Luca 11, 2-4)

Prin urmare rugăciunea “Tatăl nostru” este singura rugăciune pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu în mod direct, rostită chiar de gura Sa cea sfântă, toate celelalte rugăciuni ale Bisericii fiind insuflate de Duhul Sfânt dar trecute prin inima, mintea și gura oamenilor. Tocmai de aceea această rugăciune este considerată mai deosebită decât toate celelalte, este dacă vreți: rugăciunea rugăciunilor, conținând în ea însăși bogăție de înțelesuri.

Este rugăciunea pe care Sfinții Părinți ne recomandă s-o spunem seara în fața icoanei, dimineața, înainte și după masă, în timpul zilei și oricând avem nevoie de ajutorul Domnului. Această rugăciune este nelipsită din cultul Bisericii Ortodoxe, neexistând slujbă care să n-o conțină, rugăciunea “Tatăl nostru” făcând parte din rugăciunile începătoare. Rugăciunea această minunată o rostim noi, toți creștinii botezați, la Sfânta Liturghie, înainte e a ne împărtăși, ca semn de împăcare a tuturor între noi și a tuturor cu Dumnezeu.

Se prea poate ca rostind această rugăciune așa de des, să fi trecut cu vederea înțelesurile ei adânci. Acesta este motivul pentru care am considerat necesar crearea unui astfel de blog.

Pentru a nu vă împovăra cu o cantitate mare de informații, am considerat util să afișăm patru tâlcuiri ale rugăciunii domnești de la patru mari personalități ale Bisericii Ortodoxe: Sfântul Ioan Gură de Aur – stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Nicolae Velimirovici – unul dintre cei mai mari predicatori ai lumii, Olivier Clement – un mare teolog al Bisericii Ortodoxe din secolul XX și IPS Bartolomeu Anania – un ierarh român tare iubit în neamul nostru.

Veți vedea că tâlcuirile se completează minunat unele pe celelalte și formează un tablou consistent al înțelegerii cuvintelor Dumnezeului nostru.

Pe parcurs vom adăuga și alte tâlcuiri ale acestei rugăciuni, dar într-o zonă suplimentară a site-ului. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom posta și tâlcuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, a Sfântului Grigore al Nyssei, a Sfântului Chiril al Ierusalimului, a Părintelui Galeriu, și a altor oameni ai Bisericii Ortodoxe.

Vă urăm lectură plăcută și vă îndemnăm pe lângă delectarea duhovnicească de care veți avea parte citind aceste tâlcuiri, să aplicați în viața voastră ceea ce ați citit.

(Claudiu Balan – Asociatia Ortodoxia Tinerilor)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: