Tatăl Nostru

Tâlcuiri ale Sfinților Părinți la rugăciunea Domnească

Archive for the category “Uncategorized”

Despre blog

Când Mântuitorul Iisus Hristos a fost rugat de apostolii Săi să-i învețe să se roage („Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui“ Lc. 11, 1) Domnul le-a zis:

“Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi înşine iertăm tuturor celor ce ne greşesc nouă. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.” (Evanghelia după Luca 11, 2-4)

Prin urmare rugăciunea “Tatăl nostru” este singura rugăciune pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu în mod direct, rostită chiar de gura Sa cea sfântă, toate celelalte rugăciuni ale Bisericii fiind insuflate de Duhul Sfânt dar trecute prin inima, mintea și gura oamenilor. Tocmai de aceea această rugăciune este considerată mai deosebită decât toate celelalte, este dacă vreți: rugăciunea rugăciunilor, conținând în ea însăși bogăție de înțelesuri.

Este rugăciunea pe care Sfinții Părinți ne recomandă s-o spunem seara în fața icoanei, dimineața, înainte și după masă, în timpul zilei și oricând avem nevoie de ajutorul Domnului. Această rugăciune este nelipsită din cultul Bisericii Ortodoxe, neexistând slujbă care să n-o conțină, rugăciunea “Tatăl nostru” făcând parte din rugăciunile începătoare. Rugăciunea această minunată o rostim noi, toți creștinii botezați, la Sfânta Liturghie, înainte e a ne împărtăși, ca semn de împăcare a tuturor între noi și a tuturor cu Dumnezeu.

Se prea poate ca rostind această rugăciune așa de des, să fi trecut cu vederea înțelesurile ei adânci. Acesta este motivul pentru care am considerat necesar crearea unui astfel de blog.

Pentru a nu vă împovăra cu o cantitate mare de informații, am considerat util să afișăm patru tâlcuiri ale rugăciunii domnești de la patru mari personalități ale Bisericii Ortodoxe: Sfântul Ioan Gură de Aur – stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Nicolae Velimirovici – unul dintre cei mai mari predicatori ai lumii, Olivier Clement – un mare teolog al Bisericii Ortodoxe din secolul XX și IPS Bartolomeu Anania – un ierarh român tare iubit în neamul nostru.

Veți vedea că tâlcuirile se completează minunat unele pe celelalte și formează un tablou consistent al înțelegerii cuvintelor Dumnezeului nostru.

Pe parcurs vom adăuga și alte tâlcuiri ale acestei rugăciuni, dar într-o zonă suplimentară a site-ului. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom posta și tâlcuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, a Sfântului Grigore al Nyssei, a Sfântului Chiril al Ierusalimului, a Părintelui Galeriu, și a altor oameni ai Bisericii Ortodoxe.

Vă urăm lectură plăcută și vă îndemnăm pe lângă delectarea duhovnicească de care veți avea parte citind aceste tâlcuiri, să aplicați în viața voastră ceea ce ați citit.

(Claudiu Balan – Asociatia Ortodoxia Tinerilor)

Rugăciunea “Tatăl Nostru” în 46 de limbi ale lumii

1.Franceză

Notre Père qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du Mal. Amen.

2.Engleză

Our Father, who are in Heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done,
on earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive them that trespass against us.
And lead us not into temptation;
But deliver us from evil.
Amen.

3.Portugheză

Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra, como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amen.
4.Rusă

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, на Земле и на Небесах!
Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим.
И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.

Read more…

Contact

Pentru cei dintre voi care vreți să ne căutați pentru sugestii, critici, idei sau alte probleme, iată datele noastre de contact:

Asociația Ortodoxia Tinerilor

Web: http://www.ortodoxiatinerilor.roasociatia.ortodoxiatinerilor.ro

Email: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Telefon: 004.0740.004.215

Persoană de contact: Claudiu Balan

Post Navigation